سخن روز
 

دوشنبه 24 آبان 1395 دفتر ارتباطات هنرمندان وزارت نفت
در مورد هنر و هنرمند سخن بسیار گفته شده است،
پس از گذشت صدها سال هنوز درباره ابعاد مختلف آن اختلاف است.

در مورد هنر و هنرمند می توان گفت؛

هنر یعنی صداقت ...
هنر یعنی دیدن ظرفیتها و حقائق …
هنر نیل به کمال خواهی ...
هنر ارتباط روحی است با فضای اطراف…
هنرمند دیدن زیبایی های عالم خلقت ...
هنرمند یعنی خداوند را به خوبی دیدن ...
هنرمند یعنی آشتی با فطرت و رهایی از تعلقات نفسانی ...
 
هنر با هنرمند کاری می کند که هنرمند علاوه بر مستندات پیرامون خود که از طریق حواس بدست می آورد به ظرفیت دیگری از بلوغ، درک و فهم مجهز است که باعث می شود او را با سایرین متفاوت نماید.
برای هنر مند مهم نیست چه لباسی بپوشد بلکه وجود اوست که به لباس شخصیت و ارزش می دهد. هنر عشق و هنرمند عاشق است و تنها زیبایی را دوست ندارد بلکه او به زشتی ها هم عشق می ورزد چراکه فرصتی می داند برای رسیدن به کمال. 
هنر فقط برای کسب لذت انسانی نیست بلکه یکی از شرائط حیات آدمی است.

لذا پرداختن به هنر و هنرمندان از ضروریات یک سازمان محسوب می شود و می توان با به کار گیری ظرفیتهای ایشان علاوه بر نشر و توسعه فرهنگ آن از خدمات و تاثیرات هنر و هنرمندان در فرایند گردش کاری به ویژه در عرصه تولید صنعت نفت استفاده نمود.

با مشاهدات و بررسی های اجمالی می توان گفت که صنعت نفت و خانواده بزرگ آن از ظرفیت و پتانسیل خوبی در عرصه هنر و هنرمندان برخوردار است.
برخی از ایشان دارای چهره های ملی بوده و در مسابقات و همایشهای کشوری خوش درخشیده اند. 

از آنجائیکه یگانه هنرمند گیتی خداوند متعال است و بزرگترین هنر را رابطه خالق و مخلوق می توان برشمرد ستاد اقامه نماز وزارت نفت به همکاری روابط عمومی وزارت نفت و دستگاه های مربوطه اقدام به راه اندازی دفتر ارتباطات هنرمندان وزارت نفت نموده است.

هنرمندان صنعت نفت و خانواده های ایشان می توانند از طریق ای میل سایت ستاد اقامه نماز وزارت نفت  خود و هنر خود را معرفی نمایند.

True


تعداد بازديد اين صفحه: 174372
تعداد بازديد از سايت: 115047780
تعداد بازديد زيرپورتال: 344311
اين زيرپورتال امروز: 543
در امروز: 75278
اين صفحه امروز: 385
خانه | بازگشت |
Guest (mopguest)


اجرا با : پورتال سازمانی سیگما