یکشنبه 5 تیر 1401   03:33:39
header header
1398/11/20 یکشنبه

سند راهبردی فرهنگی وزارت نفت (ویرایش اول)

طی جلسات کارشناسی و تخصصی با استفاده از مدل علمی مورد استفاده، سند راهبردی فرهنگی وزارت نفت تدوین شده است. هرچند در تدوین این سند از حضور صاحب نظران دانشگاهی و خبرگان صنعت نفت بهره گرفته شده و از مدلهای معتبر علمی استفاده شده است ولی نظرات ارزشمند اصلاحی و تکمیلی مخاطبان فرهیخته می تواند در غنابخشی به این سند اثرگذار باشد.

1398/11/20 یکشنبهیکشنبه 20/11/13982020-02-09T12:17:03+03:302/9/2020سند راهبردی فرهنگی وزارت نفت (ویرایش اول)طی جلسات کارشناسی و تخصصی با استفاده از مدل علمی مورد استفاده، سند راهبردی فرهنگی وزارت نفت تدوین شده است. هرچند در تدوین این سند از حضور صاحب نظران دانشگاهی و خبرگان صنعت نفت بهره گرفته شده و از مدلهای معتبر علمی استفاده شده است ولی نظرات ارزشمند اصلاحی و تکمیلی مخاطبان فرهیخته می تواند در غنابخشی به این سند اثرگذار باشد.078babf82-59ee-4239-9f7c-029e4be7722aسند راهبردي فرهنگي وزارت نفت.pdf17995012application/pdf2020-02-09T12:59:27.367+03:3041b89673-bf12-48c2-9de5-d0642a03063a69716/25/2022 11:25:19 AM


مطالب مرتبط

شورای اقامه نماز
  شورای امر به معروف و نهی از منکر
   ستاد صیانت از حقوق شهروندی عفاف و حجاب
    امور زنان و خانواده
     کلیه حقوق این پایگاه متعلق به شرکت ملی نفت ایران است.