سه‌شنبه 5 مهر 1401   07:59:04
header header
نقش اولیا در دعوت فرزندان به نماز
1398/12/6 سه‌شنبه

سمیرا اعتمادی

شرکت پتروشیمی بیستون استان کرمانشاه

1398/12/6 سه‌شنبهسه‌شنبه 6/12/13982020-02-25T13:33:50+03:302/25/2020نقش اولیا در دعوت فرزندان به نمازسمیرا اعتمادیشرکت پتروشیمی بیستون استان کرمانشاهنخستین بستر تقویت روحیه عبادت به ویژه نماز در انسان، خانواده است. خانواده خصوصاً والدین، نخستین مرکز و کانون تعلیم و تربیت فرزندان است.1509bf510-4826-4028-8d6c-242c324616712020-02-25T13:38:28+03:30دعوت کودکان به نماز1c15ad92-4db7-486c-88e8-82dee0c47a62نقش اوليا در دعوت فرزندان به نماز-1.pdf501961application/pdf2020-02-25T13:31:57+03:3041b89673-bf12-48c2-9de5-d0642a03063a5c472f80-146b-4565-9744-90f302df76f61نقش اولیا در دعوت فرزندان به نماز2bbc9ee4-1e16-4ed5-93e5-a0f1d2e6fed42دعوت فرزندان به نماز6a34ae18-e84c-4cd0-9e2e-3813b6c6b5563سمیرا اعتمادی162a769a-6cfb-4c33-982a-4e5ed4c036574پتروشیمی بیستونc043b026-513d-4183-9c5a-2824a02ffc6b5استان کرمانشاه39629/26/2022 6:49:19 PM


نخستین بستر تقویت روحیه عبادت به ویژه نماز در انسان، خانواده است. خانواده خصوصاً والدین، نخستین مرکز و کانون تعلیم و تربیت فرزندان است.

فایل ها :نقش اوليا در دعوت فرزندان به نماز-1.pdf کلمات کليدی :نقش اولیا در دعوت فرزندان به نمازدعوت فرزندان به نمازسمیرا اعتمادیپتروشیمی بیستوناستان کرمانشاه
مطالب مرتبط

کلیه حقوق این پایگاه متعلق به شرکت ملی نفت ایران است.