شنبه 9 فروردين 1399   12:25:34
header header
سه‌شنبه 20 بهمن 1394 امور فرهنگی شهرکهای مسکونی و قرارگاههای فرهنگی

مدیریت امور فرهنگی شهرکهای مسکونی و قرار گاههای فرهنگی وزارت نفتمسئول امور فرهنگی و اقامه نماز شهرک های مسکونی وقرارگاههای فرهنگی ستاد اقامه نماز وزارت نفت
حجت الاسلام و المسلمین آقای دکترحمیدفلاحتی


از بخش فرهنگی رفع مظلومیت کنید ... خیلی از مشکلات جامعه ما با فرهنگ سازی حل می شود.

مقام معظم رهبری 4/6/1386 در دیدار هیئت دولتدر راستای رفع دغدغه های مقام معظم رهبری، سیاستهای دولت تدبیر و امید و ابلاغیه های مقام عالی وزارت نفت، مدیریت فرهنگی شهرک های مسکونی و کمپهای صنعتی که از این به بعد در این متن شهرک و کمپ گفته می شود در قالب اهداف و ساز و کار ذیل مقرر می گردد.

اهداف:
1. ارتقاء سطح کمی و کیفی فرهنگی در شهرکها و کمپها
2. یکسو و یکپارچه سازی مدیریت فرهنگی
3. افزایش بهره وری امکانات و ظرفیتهای فرهنگی و انسانی
4. هدفمند سازی اعتبارات و تخصیصهای بودجه ای
5. توسعه عدالت در ارائه خدمات فرهنگی

ضرورت:
1. رفع مشکلات فرهنگی و اجتماعی شهرکها و کمپها
2. تناسب سازی عملکردهای فرهنگی با نیازهای شهرکها و کمپها
3. جلوگیری از موازی کاری نهادهای فرهنگی فعال در شهرکها و کمپها در مدیریت فرهنگی
4. جلوگیری از هدر رفت هزینه های فرهنگی
5. جلوگیری از موارد تهاجم فرهنگی و اجتماعی
6. دوری از برنامه های فرهنگی ناکارآمد
7. تسری برنامه های مفید فرهنگی به سایرین

جامعه هدف:
1. ساکنین مجتمع های مسکونی وابسته به شرکتهای اصلی وزارت نفت
2. ساکنین کمپهای وابسته به شرکتهای اصلی وزارت نفت
3. پرسنل اداری شهرکها و کمپها وابسته به شرکتهای اصلی وزارت نفت
4. خانواده های پرسنل کمپها ساکن خارج از شهرکها
5. خانواده های پرسنل صنعت نفت ساکن شهرهای شهرک دار

نحوه عملکرد و مدیریت امور فرهنگی:
1. تمامی امور فرهنگی و دینی در شهرکها و کمپها تابع ابلاغیه های شورای اقامه نماز وزارت نفت می باشد.
2. سیاست گذاری، برنامه ریزی، نظارت تمامی امور فرهنگی جامعه هدف زیر نظر امور فرهنگی شهرکهای مسکونی شورای اقامه نماز وزارت نفت به صورت متمرکز صورت می گیرد.
3. تمامی برنامه ها و بودجه های سالانه فرهنگی جامعه هدف با تایید امور فرهنگی شهرکهای مسکونی شورای اقامه نماز وزارت نفت صورت می گیرد.
4. تامین بودجه و اجرای برنامه ها و مدیریت واحدها بر عهده شرکتهای متبوع می باشد.
5. شرکتهای متبوع شهرکها و کمپها می توانند با تایید امور فرهنگی شهرکهای مسکونی شورای اقامه نماز وزارت نفت مدیران و نیروهای فرهنگی مربوطه را انتخاب نمایند.
6. شورای فرهنگی کمپ می تواند برای خانواده های پرسنل کمپ ساکن خارج از شهرکها برنامه ریزی فرهنگی نماید.
7. شورای فرهنگی شهرک می تواند برای خانواده های پرسنل صنعت نفت ساکن شهر و خارج از شهرک برنامه ریزی فرهنگی نماید.
6. شورای فرهنگی هر یک از شهرکها و کمپها عهده دار نظارت بر امور فرهنگی و پاسخگوی مسائل مربوطه می باشند.


اعضاء شورای فرهنگی از قرار ذیل می باشد:
1. مدیر عامل شرکت متبوع/ نماینده - رئیس شورا
2. مدیر منابع انسانی شرکت متبوع – جانشین شورا
3. دبیر شورای اقامه نماز شهرک/ کمپ
4. امام جماعت شهرک/ کمپ
5. روابط عمومی شهرک/ کمپ
6. مسئول مالی و اداری شرکت متبوع
7. حراست شهرک/ کمپ
8. بسیج شهرک/ کمپ


شرح وظائف شورای فرهنگی شهرک/ کمپ:
1. برنامه ریزی فرهنگی جامعه هدف
2. نظارت بر عملکرد واحدهای فرهنگی و دینی مربوط به جامعه هدف تحت پوشش
3. اجرای ابلاغیه های شورای اقامه نماز وزارت نفت
4. ارائه گزارش به امور فرهنگی شهرکهای مسکونی شورای اقامه نماز وزارت نفت در پایان هر فصل
5. برگزاری جلسات ماهانه

کلیه حقوق این پایگاه متعلق به شرکت ملی نفت ایران است.