شنبه 9 فروردين 1399   13:10:42
header header
نقش اولیاء و معلمان در دعوت به نماز زینب مرامی شرکت ملی صنایع پتروشیمی ایلام زندگی پاکیزه هنگامی به دست خواهد آمد که انسان دل خود را با یاد  خدا زنده نگه دارد  تا به کمک آن بتواند با همه جاذبه های  بدی و فساد مبارزه کند و دست شیطان های درونی و برونی را از سر خود کوتاه کند.
فايلها
زينب مرامي.pdf 234.953 KB
کلمات کليدي
نقش اولیاء و معلمان در دعوت به نماز, زینت مرامی, کارشناس ارشد پایپینگ، پتروشیمی ایلام, دعوت به نماز, نماز
کلیه حقوق این پایگاه متعلق به شرکت ملی نفت ایران است.