دوشنبه 23 تير 1399   04:18:47
header header
سفر پر منفعت
1398/11/15 سه‌شنبه

داریوش دماوندی

شرکت بهینه سازی مصرف سوخت

1398/11/15 سه‌شنبهسه‌شنبه 15/11/13982020-02-04T11:55:50+03:302/4/2020سفر پر منفعتداریوش دماوندیشرکت بهینه سازی مصرف سوخت10d4292fa-4484-423d-87d3-26ec3565fa7f2020-02-04T12:01:11.037+03:30دایناc070d52a-fe70-40fd-875a-0b8910cd202eSAFAR_PORMANFEAT.pdfسفر پر منفعت2931911application/pdf2020-02-04T12:01:47.727+03:3041b89673-bf12-48c2-9de5-d0642a03063a41fdf778-91de-4521-9887-c92879eafd9d1مجموعه دایناbe5e08ae-5a66-4ae2-880b-04b271370ce82سفر پر منفعت142f3283-428d-4e19-b671-bff512616c5d3فرهنگ ساری8389c834-79e6-4b37-908f-ecae08e8684e4مصرف بهینه5117/12/2020 6:30:12 AM

فایل ها :SAFAR_PORMANFEAT.pdfکلمات کليدی :مجموعه دایناسفر پر منفعتفرهنگ ساریمصرف بهینه
مطالب مرتبط

کلیه حقوق این پایگاه متعلق به شرکت ملی نفت ایران است.