دوشنبه 23 تير 1399   03:41:21
header header
1398/8/22 چهارشنبه

بیست و هشتمین نشست دبیران، رابطین، و روسای قرارگاه های فرهنگی ستاد اقامه نماز صنعت نفت در محل سالن اجلاس سازمان منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس برگزار شد.

1398/8/22 چهارشنبهچهارشنبه 22/8/13982019-11-13T11:45:27+03:3011/13/2019بیست و هشتمین نشست دبیران، رابطین، و روسای قرارگاه های فرهنگی ستاد اقامه نماز صنعت نفت در محل سالن اجلاس سازمان منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس برگزار شد.<p dir="RTL" style="margin-bottom:8pt; margin-left:0cm; margin-right:0cm; margin-top:0cm; text-align:right"><span style="font-size:11pt"><span style="direction:rtl"><span style="unicode-bidi:embed"><span style="line-height:107%"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span lang="FA" style="font-size:14.0pt"><span style="line-height:107%"><span style="font-family:&quot;B Mitra&quot;">بیست &nbsp;و هشتمین نشست دبیران، رابطین، و روسای قرارگاه&zwnj;های فرهنگی ستاد اقامه نماز صنعت نفت در محل سالن اجلاس سازمان منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس برگزار شد.</span></span></span></span></span></span></span></span></p> <p dir="RTL" style="margin-bottom:8pt; margin-left:0cm; margin-right:0cm; margin-top:0cm; text-align:right"><span style="font-size:11pt"><span style="direction:rtl"><span style="unicode-bidi:embed"><span style="line-height:107%"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span lang="FA" style="font-size:14.0pt"><span style="line-height:107%"><span style="font-family:&quot;B Mitra&quot;">جلسه با تلاوت آیات قرآن و پخش سرود جمهوری اسلامی ایران را ساعت۹:۱۵ آغاز شد. در ابتدای جلسه جناب آقای مهندس محمد شاهین جانشین مدیرعامل منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس گزارشی از فعالیتهای منطقه ویژه و دغدغه&zwnj;های فرهنگی منطقه ارائه دادند. شاهینی ضمن تقدیر از فعالیتهای قرارگاه فرهنگی صنعت نفت در استان بوشهر، مهمترین مسأله جامعه را اخلاق در تمام شئون آن دانست. ایشان از مجموعه فرهنگی نفت درخواست کرد، روشهای غیر مستقیم اصلاح اخلاق در جامعه مورد نظر قرار گیرد.</span></span></span></span></span></span></span></span></p> <p dir="RTL" style="margin-bottom:8pt; margin-left:0cm; margin-right:0cm; margin-top:0cm; text-align:right"><span style="font-size:11pt"><span style="direction:rtl"><span style="unicode-bidi:embed"><span style="line-height:107%"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span lang="FA" style="font-size:14.0pt"><span style="line-height:107%"><span style="font-family:&quot;B Mitra&quot;">در ادامه جلسه حجت الاسلام اسماعیلی، مسول قرارگاه فرهنگی، مطالبی در مورد مسائل فرهنگی و نگاه کلان به مسأله فرهنگ و همچنین بررسی علل آسیبها و نابهنجاری&zwnj;های فرهنگی موجود پرداخت. اسماعیل مطالب خود را با ارائه گزارشی از مهمترین فعالیتهای قرارگاه فرهنگی به پایان برد. </span></span></span></span></span></span></span></span></p> <p dir="RTL" style="margin-bottom:8pt; margin-left:0cm; margin-right:0cm; margin-top:0cm; text-align:right"><span style="font-size:11pt"><span style="direction:rtl"><span style="unicode-bidi:embed"><span style="line-height:107%"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span lang="FA" style="font-size:14.0pt"><span style="line-height:107%"><span style="font-family:&quot;B Mitra&quot;">جلسه با بیانات مشاور فرهنگی وزیر و رئیس ستاد اقامه نماز وزارت نفت ادامه یافت. دکتر مجیدی ضمن اشاره به مسائل فرهنگی، نگاهی به عملکرد قرارگاه&zwnj;های فرهنگی و رابطین فرهنگی مناطق داشتند و از قرارگاه&zwnj;ها و رابطین موفق تقدیر کردند. مجیدی با آسیب شناسی فعالیتهای صورت گرفته در مجموعه فرهنگی شکل گرفته در ستاد اقامه نماز وزارت، بیاناتی در مورد برنامه&zwnj;های آتی صنعت نفت داشتند. </span></span></span></span></span></span></span></span></p> <p dir="RTL" style="margin-bottom:8pt; margin-left:0cm; margin-right:0cm; margin-top:0cm; text-align:right"><span style="font-size:11pt"><span style="direction:rtl"><span style="unicode-bidi:embed"><span style="line-height:107%"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span lang="FA" style="font-size:14.0pt"><span style="line-height:107%"><span style="font-family:&quot;B Mitra&quot;">جلسه با ارائه گزارش از کارگروه رسانه و تبلیغ ستاد اقامه نماز وزارت و برنامه&zwnj;های جاری و آینده آن ادامه یافت. سپس حجت الاسلام محبی رئیس کارگروه نظارت و ارزیابی ستاد اقامه نماز وزارت نکاتی در مورد ارزیابی عملکرد و تفاهم نامه وزارت با ستاد اقامه نماز کشور بیان کردند.</span></span></span></span></span></span></span></span></p> <p dir="RTL" style="margin-bottom:8pt; margin-left:0cm; margin-right:0cm; margin-top:0cm; text-align:right"><span style="font-size:11pt"><span style="direction:rtl"><span style="unicode-bidi:embed"><span style="line-height:107%"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span lang="FA" style="font-size:14.0pt"><span style="line-height:107%"><span style="font-family:&quot;B Mitra&quot;">دستور بعدی جلسه گزارش روسا و دبیران چهار شرکت اصلی بود. حجت الاسلام محمدپور مشاور فرهنگی و رئیس ستاد اقامه نماز شرکت ملی صنایع پتروشیمی، حجت الاسلام کافی رئیس ستاد اقامه نماز شرکت ملی پالایش و پخش، &nbsp;آقای سعیدی راد، رئیس ستاد اقامه نماز شرکت ملی گاز&nbsp; و آقای کلانتر، دبیر ستاد اقامه نماز شرکت ملی نفت، گزارش برنامه&zwnj;ها و فعالیت&zwnj;های خود را ارائه دادند. &nbsp;</span></span></span></span></span></span></span></span></p> <p dir="RTL" style="margin-bottom:8pt; margin-left:0cm; margin-right:0cm; margin-top:0cm; text-align:right"><span style="font-size:11pt"><span style="direction:rtl"><span style="unicode-bidi:embed"><span style="line-height:107%"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span lang="FA" style="font-size:14.0pt"><span style="line-height:107%"><span style="font-family:&quot;B Mitra&quot;">در پایان جلسه دکتر مجیدی با اشاره به اهمیت اربعین حسینی از مسول قرارگاه خوزستان و رابط منطقه ۷ کشوری خواست تا گزارشی از فعالیت&zwnj;های مربوط به اربعین ارائه دهند. حجت الاسلام حیدری و حجت الاسلام درویشی نیز گزارشی از این فعالیتها ارائه دادند.</span></span></span><span dir="LTR" style="font-size:14.0pt"><span style="line-height:107%"></span></span></span></span></span></span></span></p> 780ae2dc3-b30f-4120-bd23-03d8c990aa2c2019-11-13T11:56:20.47+03:30نشست عسلویهe5407eba-7f87-4f0f-947d-7d5c39b1f1512019-11-13T11:57:21.77+03:30نشست عسلویهc489919d-2640-4326-ab27-6521d811a7cc2019-11-13T11:57:22.207+03:30نشست عسلویه5cce6461-dd8d-4374-bcf8-a4b47841174d2019-11-13T11:57:22.923+03:30نشست عسلویه2c7234e7-56ce-4bf9-8d9a-c963fb96cb002019-11-13T11:57:25.377+03:30نشست عسلویهe501353c-1ae8-4489-aad0-506d0c08c9512019-11-13T11:57:25.97+03:30نشست عسلویه57de52f2-746b-4121-8d12-60819140ee172019-11-13T11:57:26.487+03:30نشست عسلویه4015/13/2020 8:35:37 AM

بیست  و هشتمین نشست دبیران، رابطین، و روسای قرارگاه‌های فرهنگی ستاد اقامه نماز صنعت نفت در محل سالن اجلاس سازمان منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس برگزار شد.

جلسه با تلاوت آیات قرآن و پخش سرود جمهوری اسلامی ایران را ساعت۹:۱۵ آغاز شد. در ابتدای جلسه جناب آقای مهندس محمد شاهین جانشین مدیرعامل منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس گزارشی از فعالیتهای منطقه ویژه و دغدغه‌های فرهنگی منطقه ارائه دادند. شاهینی ضمن تقدیر از فعالیتهای قرارگاه فرهنگی صنعت نفت در استان بوشهر، مهمترین مسأله جامعه را اخلاق در تمام شئون آن دانست. ایشان از مجموعه فرهنگی نفت درخواست کرد، روشهای غیر مستقیم اصلاح اخلاق در جامعه مورد نظر قرار گیرد.

در ادامه جلسه حجت الاسلام اسماعیلی، مسول قرارگاه فرهنگی، مطالبی در مورد مسائل فرهنگی و نگاه کلان به مسأله فرهنگ و همچنین بررسی علل آسیبها و نابهنجاری‌های فرهنگی موجود پرداخت. اسماعیل مطالب خود را با ارائه گزارشی از مهمترین فعالیتهای قرارگاه فرهنگی به پایان برد.

جلسه با بیانات مشاور فرهنگی وزیر و رئیس ستاد اقامه نماز وزارت نفت ادامه یافت. دکتر مجیدی ضمن اشاره به مسائل فرهنگی، نگاهی به عملکرد قرارگاه‌های فرهنگی و رابطین فرهنگی مناطق داشتند و از قرارگاه‌ها و رابطین موفق تقدیر کردند. مجیدی با آسیب شناسی فعالیتهای صورت گرفته در مجموعه فرهنگی شکل گرفته در ستاد اقامه نماز وزارت، بیاناتی در مورد برنامه‌های آتی صنعت نفت داشتند.

جلسه با ارائه گزارش از کارگروه رسانه و تبلیغ ستاد اقامه نماز وزارت و برنامه‌های جاری و آینده آن ادامه یافت. سپس حجت الاسلام محبی رئیس کارگروه نظارت و ارزیابی ستاد اقامه نماز وزارت نکاتی در مورد ارزیابی عملکرد و تفاهم نامه وزارت با ستاد اقامه نماز کشور بیان کردند.

دستور بعدی جلسه گزارش روسا و دبیران چهار شرکت اصلی بود. حجت الاسلام محمدپور مشاور فرهنگی و رئیس ستاد اقامه نماز شرکت ملی صنایع پتروشیمی، حجت الاسلام کافی رئیس ستاد اقامه نماز شرکت ملی پالایش و پخش،  آقای سعیدی راد، رئیس ستاد اقامه نماز شرکت ملی گاز  و آقای کلانتر، دبیر ستاد اقامه نماز شرکت ملی نفت، گزارش برنامه‌ها و فعالیت‌های خود را ارائه دادند.  

در پایان جلسه دکتر مجیدی با اشاره به اهمیت اربعین حسینی از مسول قرارگاه خوزستان و رابط منطقه ۷ کشوری خواست تا گزارشی از فعالیت‌های مربوط به اربعین ارائه دهند. حجت الاسلام حیدری و حجت الاسلام درویشی نیز گزارشی از این فعالیتها ارائه دادند.

تصاویرها :
مطالب مرتبط

کلیه حقوق این پایگاه متعلق به شرکت ملی نفت ایران است.