دوشنبه 5 خرداد 1399   15:16:36
header header

برگزاری جلسه «شورای اقامه نماز» شرکت های پتروشیمی منطقه پارس

1398/7/15 دوشنبه

جلسه «شورای اقامه نماز» شرکتهای پتروشیمی منطقه پارس روز یکشنبه چهاردهم مهرماه با حضور حجت الاسلام و المسلمین دکتر محمدپور مشاور فرهنگی و رئیس ستاد اقامه نماز شرکت ملی صنایع پتروشیمی در سالن کنفرانس شرکت عملیات غیر صنعتی پازارگاد برگزار شد.1398/7/15 دوشنبهدوشنبه 15/7/13982019-10-07T10:28:31+03:3010/7/2019برگزاری جلسه «شورای اقامه نماز» شرکت های پتروشیمی منطقه پارس جلسه «شورای اقامه نماز» شرکتهای پتروشیمی منطقه پارس روز یکشنبه چهاردهم مهرماه با حضور حجت الاسلام و المسلمین دکتر محمدپور مشاور فرهنگی و رئیس ستاد اقامه نماز شرکت ملی صنایع پتروشیمی در سالن کنفرانس شرکت عملیات غیر صنعتی پازارگاد برگزار شد.<p dir="RTL" style="margin-bottom:8pt; margin-left:0cm; margin-right:0cm; margin-top:0cm; text-align:justify"><span style="font-size:11pt"><span style="line-height:normal"><span style="direction:rtl"><span style="unicode-bidi:embed"><span lang="AR-SA" style="font-size:13.5pt"><span style="color:black">جلسه &laquo;شورای اقامه نماز&raquo; شرکت های پتروشیمی منطقه پارس روز یکشنبه چهاردهم مهرماه با حضور حجت الاسلام و المسلمین دکتر محمدپور مشاور فرهنگی و رئیس ستاد اقامه نماز شرکت ملی صنایع پتروشیمی، آقای طالبی دبیر شورای اقامه نماز شرکت ملی صنایع پتروشیمی ، حجت الاسلام اسماعیلی مسئول قرارگاه نفت در استان بوشهر و&nbsp;&nbsp;ائمه جماعات و روسای روابط عمومی شرکت های پتروشیمی منطقه پارس در سالن کنفرانس شرکت عملیات غیر صنعتی پازارگاد برگزار شد.</span></span><span dir="LTR" style="font-size:9.0pt"><span style="color:black"></span></span></span></span></span></span></p> <p dir="RTL" style="margin-bottom:8pt; margin-left:0cm; margin-right:0cm; margin-top:0cm; text-align:justify"><span style="font-size:11pt"><span style="line-height:normal"><span style="direction:rtl"><span style="unicode-bidi:embed"><span lang="AR-SA" style="font-size:13.5pt"><span style="color:black">جلسه با تلاوت روحبخش کلام الله مجید آغاز شد و در ادامه، مسئولین اقامه نماز شرکت های پتروشیمی منطقه از فعالیت های انجام گرفته در شرکت های خود گزارش ارائه کردند .سپس دکتر محمد پور مشاور فرهنگی و رئیس ستاد اقامه نماز شرکت ملی صنایع پتروشیمی در سخنانی هدف از برگزاری جلسه مذکور را &laquo; تبین برنامه های مصوب سال 98 بر مبنای تفاهم نامه ستاد اقامه نماز وزارت نفت با ستاد اقامه نماز کشور و ابلاغ آن برشمرد&raquo;.</span></span><span lang="AR-SA" style="font-size:9.0pt"><span style="color:black"></span></span></span></span></span></span></p> <p dir="RTL" style="margin-bottom:8pt; margin-left:0cm; margin-right:0cm; margin-top:0cm; text-align:justify"><span style="font-size:11pt"><span style="line-height:normal"><span style="direction:rtl"><span style="unicode-bidi:embed"><span lang="AR-SA" style="font-size:13.5pt"><span style="color:black">همچنین مستند سازی برنامه های مصوب شورای اقامه نماز جهت انعکاس به ستاد اقامه نماز کشور بر اساس سامانه سجاده و انتخاب &laquo;حجت الاسلام شهابی&raquo; بعنوان رابط شورای اقامه نماز شرکت های پتروشیمی منطقه پارس از دیگر مصوبات جلسه مذکور بود.</span></span><span lang="AR-SA" style="font-size:9.0pt"><span style="color:black"></span></span></span></span></span></span></p> 219b49b7c-3d1d-4ab5-9f6c-63db1423e25f2019-10-07T10:36:25.973+03:30پتروشیمی پارس22c5790a-2ea8-4c57-81df-fc4416abc1a42019-10-07T10:38:59.46+03:30پتروشیمی پارس5715/25/2020 2:37:50 PM

جلسه «شورای اقامه نماز» شرکت های پتروشیمی منطقه پارس روز یکشنبه چهاردهم مهرماه با حضور حجت الاسلام و المسلمین دکتر محمدپور مشاور فرهنگی و رئیس ستاد اقامه نماز شرکت ملی صنایع پتروشیمی، آقای طالبی دبیر شورای اقامه نماز شرکت ملی صنایع پتروشیمی ، حجت الاسلام اسماعیلی مسئول قرارگاه نفت در استان بوشهر و  ائمه جماعات و روسای روابط عمومی شرکت های پتروشیمی منطقه پارس در سالن کنفرانس شرکت عملیات غیر صنعتی پازارگاد برگزار شد.

جلسه با تلاوت روحبخش کلام الله مجید آغاز شد و در ادامه، مسئولین اقامه نماز شرکت های پتروشیمی منطقه از فعالیت های انجام گرفته در شرکت های خود گزارش ارائه کردند .سپس دکتر محمد پور مشاور فرهنگی و رئیس ستاد اقامه نماز شرکت ملی صنایع پتروشیمی در سخنانی هدف از برگزاری جلسه مذکور را « تبین برنامه های مصوب سال 98 بر مبنای تفاهم نامه ستاد اقامه نماز وزارت نفت با ستاد اقامه نماز کشور و ابلاغ آن برشمرد».

همچنین مستند سازی برنامه های مصوب شورای اقامه نماز جهت انعکاس به ستاد اقامه نماز کشور بر اساس سامانه سجاده و انتخاب «حجت الاسلام شهابی» بعنوان رابط شورای اقامه نماز شرکت های پتروشیمی منطقه پارس از دیگر مصوبات جلسه مذکور بود.

تصاویرها :
کلیه حقوق این پایگاه متعلق به شرکت ملی نفت ایران است.